Lisa-Marie Svensson

Integritetspolicy

stickning2 broderigubbar

För oss är integritetsfrågor viktiga och vi anser det prioriterat att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. I den här texten informerar vi om hur uppgifterna hanteras, vilka uppgifter vi sparar, till vilket ändamål och om/när vi raderar uppgifterna.


PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi samlar enbart in personuppgifter som du själv lämmnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär, skickar e-post, när du beställer produkter, gör förfrågningar om beställning eller liknandedå du själv valt att lämna information till oss. Det innefattar information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt köpinformation.


HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera åtgärden som du har begärt, eller enligt vad som krävs i gällande lagstiftning. Uppgifterna sparas inte under längre tid än vad som krävs för att fullgöra syftet.


VAR OCH HUR LÄNGE DINA PERSONUPPGIFTER LAGRAS

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lagstiftning. Därefter raderas personuppgifterna.


Beroende på ändamål kan dina personuppgifter lagras på flera olika ställen. Det kan därmed innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre krävs kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfaranade behövs.


HUR DINA PERSONUPPGIFTER SKYDDAS

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Om möjligt kommer personuppgifter som lämmnas att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part.


DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter:

  • Erhålla information vid behandling av personuppgifter.
  • Få tillgång till dina personuppgifter.
  • Vid felaktiga personuppgifter få dessa rättade.
  • Kunna få dina personuppgifter raderade.
  • Göra invändningar mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering.
  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.
  • Kunna flytta personuppgifterna.

Vi kan och får inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, vid exempelvis bokföringslagar.


ANVÄNDNING AV COOKIES

Webbplatsen använder så kallade "Cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. Dessa textfiler lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida.


Vi använder två olika kategorier av Cookies: cookies som av tekniska skäl krävs och valfria cookies. Vid första besöket på vår webbsida kommer en information banner visa sig med information till dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val.


Naturligtvis kan du även använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras överhuvudtaget. Du kan närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Detta kan dock ge en negativ påverkan på funktioner och användaroptimering på vår webbsida.


WEBBANALYS

Vår webbsida använder webbanalystjänsterna Goolge Analytics och Google Tag Manager (från Google Inc).


Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din använding av vår webbsida. Informationen som samlas in (främst via cookies) kommer överföras till en av Googles servrar i USA, där detta lagras och analyseras. Resultaten kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymt format. I processen komer inte ditt användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Google är certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.


Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin (tillhandahålls av Google) eller genom att justera dina medgivanden i bannern för cookies. Dessa alternativ förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet eller ställt in undantagskakan.